Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
11.12.2016

Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie

17.12.2016

Koncert DH Kumpanovi muzikanti

18.12.2016

Vánoční koncert Petra Bendeho

22.12.2016

Vánoční koncert ZUŠ Velké Bílovice

Zobraz celý kalendář
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Slavnosti ve Velkých Bílovicích

                                     Slavnosti ve Velkých Bílovicích

jsou spojené s vínem, s místním krojem, a především s hudbou, kterou zdejší nadevše milují. Muzikanti a dobří zpěváci požívají u bílovských velké vážnosti. Ve městě působí čtyři cimbálové muziky, chrámový sbor, tři dechové hudby..., kde jinde najdete tolik dobrých muzikantů? I tím jsou Bílovice zajímavé a jedinečné.


Tříkrálový večer

každoroční setkání sousedů u rozsvíceného vánočního stromu na sóle při skleničce svařeného vína a poslechu místních muzikantů. Na Tři krále o krok dále, den se prodlužuje, vše je veselejší, ale zima bude ještě dlouhá. Radost přinese svařák i ohňostroj v závěru slavnostního večera.


Dětský krojový ples    připravují maminky dětí v kulturním domě. Na plese vystupují i dětské krojové soubory z okolí. V plesové době si dospělí zatančí na mnoha bálech a tak i děti si mohou zadovádět na svém plese.


Putování za vínem - Ze sklepa do sklepa

Putování za vínem vychází z dávné tradice obcházení sklepů a „koštování“ vín ve sklepech. Poprvé se pořádalo v roce 2006 pod tímto názvem. Akci uspořádal Spolek velkobílovických vinařů, kteří se rozhodli otevřít na jaře své sklepy pro návštěvníky. V roce 2008 bylo otevřeno 40 místních sklepů, které si prohlédlo na 2 300 milovníků dobrého vína.


Výstava vín

je pravidelně pořádaná od roku 1965 na přelomu dubna a května v sále kulturního domu. Vystaveno bývá 1000 až 1500 vzorků vín hlavně z vinařské podoblasti Velkopavlovické. Výstava je příležitostí setkání vinařů a milovníků vín. Tři nejlepší vína z každé odrůdy jsou oceněna diplomem nebo pamětní plaketou.


Dětské krojové hody

jsou příležitostí pro mladé dobré tanečníky ukázat co umí. Ověřit si schopnosti vystupovat na veřejnosti před velkým publikem. V krojích na sóle tančí i maličké děti, které se sotva naučily chodit. Pohyb na tanečním sóle a pozornost okolních je nesmírně baví.


Slavnost Těla a Krve Páně

Předchází jí vyzdobení ulic zelenými větvičkami stromů a postavení dvou oltářů na ulici Mírové a dalších dvou na ulici Lipové. Před každým oltářem stojí dvě dívky v místním kroji. Průvod od kostela prochází kolem oltářů po silnici vysypané okvětními lístky pivoněk a dalších květin. Před každým oltářem pan farář koná krátkou bohoslužbu.


Rybářské závody na Velkém Bílovci

Jsou příležitostí pro malé i velké rybáře a prověření jejich rybářského umění ve dne i v noci, za pěkného počasí i za bouřky. Ta je téměř pravidelným hostem při tomto sportovním klání. Vydrží ti zdatní a nebojácní. Když se navíc podaří chytit nějakou tu rybičku na bouřku i nesnáze se rychle zapomene...


Zpívání pro radost

se stalo tradicí už desetiletou. Vždy první sobotu v červenci je pořádáno na Belegradech pro širokou veřejnost. Večer mezi sklepy má nenapodobitelnou atmosféru. Posluchači si přinesou židli či lavici, vzorek vína a dobrou náladu, vše ostatní zařídí cimbálová muzika.

Večer s dechovkou

obdobně se pořádá již několik let na stejném místě vždy první sobotu v srpnu. I toto setkání má mnoho příznivců, kteří si přijdou při dechovce zazpívat nebo třeba jen poslechnout muziku, často i se svými hosty.


Zarážení hory

starobylá tradice, zakotvená již v Horenském právu z roku 1550, zakazovala v době zrání hroznů vstup do vinic. Nad dodržováním zákazu dříve bděli hotaři (hlídači), kteří hlídali vinice před krádežemi a před špačky. V posledních deseti letech je připomínána tato tradice malou slavností koncem srpna, na některých místech při vstupu do vinic. Symbolem zaražené hory je do země zasazená májka - dlouhá holá tyč, na vrcholu má uchycené hrozny a láhve s vínem, bývá ozdobena dřevěným křížkem a věncem z révy. Po společné písni přítomní vinaři postupně poklepou na 12 kůlů zatlučených kolem májky, které symbolizují 12 měsíců práce na vinici a ve sklepě. Tradice se udržuje ve sklepní trati Přední.


Hody

největší svátek ve Velkých Bílovicích, kterého se účastní přes padesát krojovaných párů, je předzvěstí vinobraní. Odehrávají se v září první neděli po svátku Narození Panny Marie (8.9.) V sobotu před hody se ručně staví mája. V hodové dny hosté obdivují krojované průvody. V pondělí v podvečer se udržuje zvyk obřadního tance zaváďka. Úterní večerní zábava pak přináší hody naruby a program s maškarním pojetím.


Vánoční a adventní čas

je vítán koncerty v kostele, v kulturním domě i na sóle . Často na nich vstupují zdejší zpěváci a hudebníci. Těch vyrůstá ve Velkých Bílovicích požehnaně.


Svěcení vína

je příležitostí k setkání vinařů nad mladými víny. Slavnost je každoročně pořádána 27.12. večer na svátek
sv. Jana, v myslivně. Novozákonní kniha Skutky apoštolů uvádí, že sv. Janovi bylo při jeho apoštolské cestě podáno otrávené víno. Víno bylo požehnané a tak mu neuškodilo. Víra, že víno na sv. Jana požehnané má zvláštní moc a chrání lidi i domácí zvířata je rozšířena už od středověku.

Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů