Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Zpravodaj města

Zpravodaj města je dvouměsíčník, vychází 6x ročně v nákladu 800 výtisků.

Své připomínky na novou úpravu zpravodaje nebo nové náměty na články můžete zasílat na níže uvedené emailové adresy. Děkujeme za Vaše ohlasy. Redakční rada.

Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu podatelna@velkebilovice.cz nebo zpravodaj@velkebilovice.cz.

Inzerce ve Zpravodaji (pouze černobílá):

- slovní inzerát - 1 slovo 2,- Kč

- plošná reklama - A4 za 1815,- Kč.

Upozorňujeme inzerenty, že negarantujeme umístění inzerátu na konkrétní straně.

Do částky 125,- Kč se nevystavují faktury, je potřeba zaplatit inzerci v hotovosti na pokladně MěÚ nebo předem na bankovní účet č. 1380343359/0800 s variabilním symbolem, který obdržíte od zaměstnance MěÚ. V případě, že inzerce nebude uhrazena dle výše uvedených pokynů, nebude zveřejněna!

Osobám a firmám, které dluží za inzerci nebude tato služba poskytována, dokud neuhradí svoje závazky vůči městu.

Dále je možné uveřejňovat ve společenské kronice blahopřání, oznámení atd. Cena je 50,- Kč za blahopřání, oznámení atd.

Veškeré ceny jsou už včetně DPH.

Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů