Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Dějiny Velkých Bílovic
Katastr obce Velké Bílovice náleží k území značně bohatému na archeologické nálezy. Kromě paleolitu a časového úseku od mladší doby bronzové po latén je na bílovickém území reprezentován celý pravěký vývoj, počínaje neolitem a konče slovanským obdobím, celým středověkem i nálezy archeologických památek novověkých. Na území katastru města byla nalezena římská dvouplamenná lampa (0-375 n.l.) z doby, kdy jižní Morava byla součástí okrajových římských provincií Norika a Panonie. Nejvýznamnější archeologickou památkou je velkomoravské pohřebiště v trati „Úlehle“, kde bylo odkryto celkem 72 kostrových hrobů z 9....
Památky ve Velkých Bílovicích

Habánské sklepy

         Habáni (novokřtěnci – toufaři – hutterité), byli novokřtěnecké skupiny křesťanů nucené opustit, po selských bouřích namířených proti vládnoucí šlechtě, Švýcarsko, Rakousko a Německo.    Na Moravu přišli na pozvání Linharta z Lichtenštejna. V Bílovicích koupili roku 1545 dům, který se stal základem jejich dvora. V druhé polovině 16. století jich na Moravě žilo 20 000 – 30 000, sídlili ve 108 obcích.  V habánském dvoře v Bílovicích žilo v té době na 300 osob.         ...

Kaplička na Hradišťku

Na vyvýšenině uprostřed vinic nedaleko Velkých Bílovic stojí kaplička Na první pohled zjistíme, že vršek Hradišťku  byl vytvořen  uměle prací lidí, kteří tu v dávných dobách žili. S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli  lidé z Velkých Bílovic už v roce 1945. V tomto roce 8. září došlo ale pouze na vysvěcení základního kamene pro stavbu kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje. Stavba probíhala až od léta 2001 do jara 2002 z peněz z veřejné sbírky. Kapličku zdobí řezby od Jana Chovana ze Slovenska a malby na stropě  představující čtyři roční období v práci vinaře, jsou dílem Bohumila Bortlíka ze...

Farní kostel

Farní kostel narození Panny Marie Stojí na mírném návrší zvaném Tabačov v nadmořské výšce 180 m. Původně zde byla  v roce 1591 postavena bratrská kaple nad hrobem Jana ml. ze Žerotína. Od r. 1624, kdy byli nekatolíci ze země vypuzeni, zela kostel prázdnotou a chátrala. Až, když katolický kostel, který stával naproti školy, hrozil zřícením, dal kníže Josef Václav z Lichtenštejna r. 1765 bratrskou kapli upravit na kostel katolický. V roce 1994 bylo zjištěno, že kostel je novostavbou  z let 1764-1765 a ne přestavbou. Projekt nového kostela vypracoval vídeňský knížecí stavitel Johann Ferdinand Modlhammer. Kostel je...
Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů