Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Městské muzeum

                         Městské vlastivědné muzeum

                            ve Velkých Bílovicích

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

Naše muzeum se nachází v prvním patře bývalé měšťanské školy na náměstí Osvoboditelů 336. Ve stejné budově se nalézá například obchod Lima a drogerie. 48°51'1.869"N, 16°53'25.632"E

Návštěva je možná po telefonické či e-mailové domluvě s vedoucí muzea.

KONTAKTY:

Vedoucí muzea MěÚ Velké Bílovice
 Irena Dojáčková  Ing. Vladimíra Sedlová
 irulanda@post.cz  vsedlova@velkebilovice.cz
   519 367 119
773 370 434  721 959 037

Vstupné do muzea je dobrovolné.

MUZEUM

Z Velkých Bílovic odešlo mnoho obyvatel na začátku minulého století do Argentiny. Krajanům v Argentině je věnována sbírka předmětů a fotografií představující tamní způsob života.

V okolí Velkých Bílovic v průběhu věků vzniklo a zaniklo několik obcí. Součástí archeologické výstavky je několik předmětů z doby Velkomoravské.

Ve stálé expozici najdete například věci z vybavení řemeslných dílen, zemědělské nářadí.... 

Další část výstavních prostor je věnována zařízení domácnosti. Poezii zašlých časů představuje světnička vybavená kachlovými kamny a tabulovou postelí, tak jak to bylo obvyklé na konci 19. a na začátku 20. století.

Bohaté folklórní tradice odráží   sbírka krojů a krojových součástí. 

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v ČR, proto je vinařství věnován samostatný výstavní prostor. 

Pokud máte zájem poznat jak žili naši předkové, jak se oblékali, jaké používali nástroje a nářadí při své práci a také jak vypadala vesnice v dobách minulých, přijeďte se podívat do našeho muzea.

 Městské vlastivědné muzeum je rozpočtovou organizací města Velké Bílovice. Muzeum spravuje vlastivědný kroužek. Vlastivědný kroužek je zájmové sdružení bez právní subjektivity, práce jeho členů je bezplatná a dobrovolná.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH

je rozdělen na dvě části - část historickou a část vlastivědnou. Vlastivědný kroužek se pravidelně schází každé první úterý v měsíci v 18:00 hod.

Členové historické části vlastivědného kroužku se zabývají historií Velkých Bílovic a jejich nebližšího okolí. Vyhledávají zajímavé informace v archivech, své poznatky zpracovávají a publikují ve Zpravodaji města Velké Bílovice.

Vlastivědná část kroužku pečuje o předměty uložené v muzeu. Eviduje je a sbírá. Pořádá ve spolupráci s historickou částí výstavy a tematické zájezdy. Vlastivědný kroužek spolupracuje s vlastivědnými kroužky sdruženými v Muzejní a vlastivědné společnosti Brno. Zájemci o dobrovolnou práci ve vlastivědném kroužku jsou u nás vřele vítáni.
 
Historie je učitelkou života. Z tohoto motta vychází činnost vlastivědného kroužku a muzea. Schraňují doklady z minulosti pro poučení dalších generací.
Členové vlastivědného kroužku
Vedoucí: Irena Dojáčková

Sylva Novotná
Jiřina Osičková
Michaela Horká Nela Osičková
Martin Horký Václav Rusnok
Božena Haluzová Anežka Sedlová
Věna Kachyňová Jarmila Slámová
Ludvík Osička Zdena Vaňková
Hedvika Osičková Věra Svobodová
Hedvika Šuráňová    Josef Zapletal
 Marta Osičková   
 

V současné době je dokončena nová expozice vinařství, která je umístěna v přízemí budovy.

Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů