Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Aktuality

Tříkrálová sbírka 2017

V letošním roce občané Velkých Bílovic darovali  v rámci Tříkrálové sbírky částku 129 705,- Kč. Jménem Charity České republiky děkujeme všem dárcům, všem koledníkům i občanům, kteří sbírku v našem města organizovali.

17.1.2017

Poplatky pro rok 2017

Oznamujeme občanům, že výběr poplatku z ubytovací kapacity za rok 2016 dle schválené Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích byla povinnost uhradit do 31. ledna 2017. Zde naleznete odkaz na zmíněnou vyhlášku. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za popelnice) je ve výši 500,- Kč na poplatníka a kalendářní rok 2017. Tento poplatek se vybírá od pondělí 6. února 2017. Povinnost poplatek zaplatit je do 31. března 2017, můžete ho uhradit i bezhotovostně na bankovní účet města č. 1380343359/0800. Pytle na odpad a kalendář svozů si můžete vyzvednout na pokladně městského úřadu nejdříve 3. pracovní den po provedené platbě. Musíte zaplatit za všechny poplatníky s trvalým pobytem na nemovitosti (čísle popisném, za které platíte). Jako variabilní symbol uvedete číslo popisné (můžete číslo popisné i počet osob uvést i do textu příkazu). Zde naleznete odkaz na aktuální vyhlášku. Současně s tímto poplatkem je vybírán i poplatek ze psa na rok 2017. Zde naleznete odkaz na aktuální vyhlášku týkající se tohoto poplatku.

6.1.2017
Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů