Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100

1380343359/0800

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Počasí


Aktuality

Daňová přiznání za 2015

Městský úřad Velké Bílovice oznamuje, že ve čtvrtek 10. března budou pracovníci Finančního úřadu Břeclav v kanceláři starostky města od 9.00 do 14.00 hod. vybírat daňová přiznání za rok 2015.

9.2.2016

Upozornění stavebníkům

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Žádá stavebníky, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, aby provedli opatření k předejití poškození vedení komunikační sítě. Bližší informace zde.

25.1.2016

Oznámení

Provozovatel vodovodů V-AQUARIUS-B oznamuje, že zaznamenal zvýšený odběr vody. Žádá občany i podnikatele, aby zkontrolovali své vodovodní přípojky ve sklepech, neobydlených domech a dalších objektech, jestli nebyly poškozeny mrazem a nedochází na nich k úniku vody.

Zjištěné poruchy prosíme neprodleně hlaste provozovateli.

13.1.2016

Tříkrálová sbírka 2016

V letošní tříkrálové sbírce byla vybrána ve Velkých Bílovicích částka 124 523,- Kč. Všem koledníkům a lidem, kteří průběh sbírky zajišťovali patří velký dík.

11.1.2016

Poplatky pro rok 2016

Oznamujeme občanům, že výběr poplatku z ubytovací kapacity za rok 2015 dle schválené Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích byla povinnost uhradit do 31. ledna 2016. Zde naleznete odkaz na zmíněnou vyhlášku. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za popelnice) je ve výši 500,- Kč na poplatníka a kalendářní rok 2016. Tento poplatek se vybírá od pondělí 8. února 2016. Povinnost jej zaplatit je do 15. března 2016. Zde naleznete odkaz na aktuální vyhlášku. Současně s tímto poplatkem se bude vybírat i poplatek ze psa na rok 2016. Zde naleznete odkaz na aktuální vyhlášku týkající se tohoto poplatku.

4.1.2016
Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů